Таза ойлор Так сөздөр

Год написания книги
2019
Бул китеп аркылуу өзүңө керектүү маалыматтарды кабыл алуу менен бирге:
- ден соолуктун бузулуу себептерин түшүнүп, денени жакшы иштетүүчү сөздөргө көңүл бөлсөң болот
- өзүңдүн мүнөзүңдү түшүнүп, өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл алып, өзүң менен өзүң ынтымакта болууга аракет жасасайсың
- коркунучуңду кыймылдатуучу күч катары колдонуп, алдыга жашоого жылыш керектигине ынанса болооруна өзүңө өзүң түрткү болосуң
- келген ойлордун маанисин түшүнүп, керексизинен баш тартууну тажрыйбалайсың
- учур чакта жашоонун сырлары жана тагдыр кантип бешенеге жазылаары жөнүндө түшүнүктөр айтылат.

Читать онлайн

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии

Отзывы

список сообщений пуст