Andrzej Barański

Произведения автора 2

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
Publikacja poświęcona tematyce przeszczepiania nerek. Opisuje procesy pobie...
электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
Czytelnik - krok po kroku -zostaje zapoznany z zawiłościami chirurgicznych ...