Czechow Śmierć urzędnika

Czechow Śmierć urzędnika

Год написания книги
2019
Anton Czechow to rosyjski nowelista i dramatopisarz, w
swoich opowiadaniach zajmował się przede wszystkim szeroko rozumianą tematyką
społeczną.
W swoich licznych opowiadaniach niezwykle drobiazgowo i
trafnie rozszyfrowuje zachowania ludzi, a szczególnie aparatu władzy i stosunku
do niego zwykłego rosyjskiego zjadacza chleba. Z niezwykłą wnikliwością i
prawdopodobieństwem autor zarysowuje postacie żyjące w carskiej Rosji.
Ukazuje ich słabostki i wady systemu oraz władzy w państwie.
Posługuje się ironią, sarkazmem, nieraz nawet satyrą. Krytykuje zastaną
sytuację, komentując wydarzenia, które opisuje.
W opowiadaniu „Kameleon”
Czechow pokazuje na przykład postać człowieka, który w zależności od sytuacji
zmienia swoje poglądy.
 Natomiast w „Śmierci urzędnika” natomiast poznajemy Czerwiakow, niskiego rangą urzędnika,
który przez przypadek opluwa ważną personę. Załamany codziennie przeprasza
wyższego rangą, lecz staje się coraz bardziej natrętny, co powoduje, że jest
traktowany z jeszcze większą bezczelnością.
Ostatecznie Czewiakow umiera…
Скачать книгу

Читать онлайн

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии

Отзывы

список сообщений пуст