Jan Góra OP

Произведения автора 3

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Charyzmatyczna osobowość, świetny organizator, porywający mówca, zaangażowa...
электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Na początku był A potem . Jako dziecko zaznał cudownego domu z uśmiechem...
электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Portret jednego z najważniejszych polskich duszpasterzy ostatnich dziesięci...