1 2 3 >>

Juan Moisés De La Serna
Болест На Алцхаймер – I

Болест На Алцхаймер – I
Juan Moisés De La Serna

Какво е това? Какви са причините? До какви последици води? Намери всички отговори относно болестта на Алцхаймер.

Алцхаймер е болест, която се е увеличила по отношение на засегнатите от нея случаи през последните години, което от своя страна поражда много въпроси, когато някой познат или роднина получи подобна диагноза, като например: какво предствалява Алцхаймер? Какъв е произходът ѝ? Има ли лечение? Как протича заболяването? До какви промени води в ежедневния живот? Какво е психологичното отражение върху пациента? Може ли да се превъзмогне? Предава ли се на децата? Така се поражда един поток от въпроси, които се опитват да тушират несигурността предизвикана от информацията, че човек страда от едно все „по-обичайно“ и все по-разпространено заболяване, за което се знае нещо повече, едва от последните научни открития, отчасти поради сложността на използвания научен език, но и поради това, че тези открития достигат само до специалистите, участващи в заседания и конгреси, на които се споделя подобен вид информация. Цел: целта на електронната книга е да послужи като начална информация на хора, които самите те или човек от семейството им, са засегнати от болестта на Алцхаймер. Тази книга се опитва да представи в ясна форма резултатите на последните изследвания на болестта на Алцхаймер, които отговарят на три основни въпроса, както от гледната точка на самия пациент, така и от тази на семейството му, започвайки от най-важния: Какво е това? Какви са причините? До какви последици води? Целева група: - Здравни работници желаещи да задълбочат информацията относно тази диагноза и третирането на болестта на Алцхаймер. – Преподаватели желаещи да предложат една осъвременена информация относно болестта на Алцхаймер на студентите си. – Всеки, който е получил диагноза Алцхаймер и семейството му, за да знаят как да реагират спрямо това заболяване. Тема: По-нататък се определя всяка основна тема на това произведение: - Дефиниция на Алцхаймер: независимо от всичко, което е казано относно Алцхаймер, болестта остава за много от нас едно голямо неизвестно. – Причини за Алцхаймер: открий произходът на Алцхаймер, опознавайки болестта по-добре, за да я избегнеш. – Последиците при Алцхаймер: както за живота на човекът получил диагноза за болестта на Алцхаймер, така и за семейството му.

BOLIeST

NA

ALTsKhAIMIeR

I

D-r. Khuan Moisies die la Sierna

Pierieviedieno: Petya Lakova

ODGOTOVKA

Kakvo priedstavliava? Kakvi sa prichinitie? Do kakvi poslieditsi vodi? Namieri vsichki otghovori otnosno boliestta na Altskhaimier.

Altskhaimier ie boliest pri koiato broiat na zasieghnatitie ot nieia sluchai priez posliednitie ghodini sie ie pokachil, koieto ot svoia strana porazhda mnogho vprosi, shchom niakoi poznat ili rodnina poluchi podobna diaghnoza, naprimier: kakvo priedstavliava Altskhaimier? Kakv ie proizkhodt i? Ima li liechieniie? Kak proticha zaboliavanieto? Do kakvi promieni vodi v iezhiednieviieto? Kakvo ie psikhologhichnoto otrazhieniie vrkhu patsiienta? Mozhie li da sie prievzmoghnie? Priedava li sie na dietsata?

Taka sie porazhda iedin potok ot vprosi, koito sie opitvat da tushirat labilnostta priedizvikana ot informatsiiata, chie choviek strada ot iedno vsie ,,po-obichaino” i vsie po-razprostranieno zaboliavanie, za koieto sie znaie nieshcho poviechie iedva ot posliednitie nauchni otkritiia, otchasti poradi slozhnostta na izpolzvaniia nauchien iezik, no i poradi tova, chie tiezi otkritiia dostighat samo do spietsialistitie, uchastvashchi v zasiedaniia i konghriesi na koito sie spodielia podobien vid informatsiia.

Tsiel: tsielta na ieliektronnata knigha ie da posluzhi kato prvonachalna informatsiia na khora zasieghnati ot boliestta na Altskhaimier ili tiekhnitie siemieistvata.

Tazi knigha sie opitva da priedstavi v iasna forma riezultatitie na posliednitie izsliedvaniia na boliestta na Altskhaimier, koito otghovariat na tri osnovni vprosa, kakto ot ghliednata tochka na samiia patsiient, taka i ot tazi na siemieistvoto mu, zapochvaiki ot nai-vazhniia: Kakvo ie tova? Kakvi sa prichinitie? Do kakvi poslieditsi vodi?

Tsielieva ghrupa:

- Zdravni rabotnitsi zhielaieshchi da zadlbochat znaniiata si otnosno tazi diaghnoza i trietiranieto na boliestta na Altskhaimier.

- Priepodavatieli koito iskat da priedlozhat iedna osvriemieniena informatsiia otnosno boliestta na Altskhaimier na studientitie si.

- Vsieki koito ie poluchil diaghnoza Altskhaimier i blizkitie mu, za da znaiat kak da rieaghirat spriamo tova zaboliavanie.

Tiema:

Po-natatk sie opriedielia vsiaka osnovna tiema na tova proizviedieniie:

- Diefinitsiia na Altskhaimier: niezavisimo ot vsichko koieto ie kazano otnosno Altskhaimier, boliestta ostava za mnogho ot nas iedno gholiamo nieizviestno.

- Prichini za Altskhaimier: otkrii proizkhodt na Altskhaimier, opoznavaiki boliestta po-dobrie, za da ia izbieghniesh.

- Poslieditsitie pri Altskhaimier: kakto v zhivota na choviekt poluchil diaghnoza boliest na Altskhaimier, taka i za siemieistvoto mu.

Índice

ODGOTOVKA (#u971b8842-f886-599e-8ce4-adde3ab4e997)

BLAGODARNOSTI (#ud5bf0d1f-9ded-52c9-a82a-1b741fad7bb1)

GLAVA 1. OPRIeDIeLIeNIIe NA ALTsKhAIMIeR (#u865e8ba3-f968-5972-8e33-cf76cad25eae)

GLAVA 2. PRIChINI ZA ALTsKhAIMIeR (#litres_trial_promo)

GLAVA 3. POSLIeDITsI PRI ALTsKhAIMIeR (#litres_trial_promo)

ZAKLIuChIeNIIe (#litres_trial_promo)

Boliestta na Altskhaimier ie doshla, nakhltala ie v kshchata, nikoi nie ia kanil, no tia shchie ostanie.

Malko po malko pamietta na zabolieliia shchie izbliedniava i tova, koieto triabva da sie stori ie da mu sie pomagha s obich.

Mozkt ie uvriedien, nie mozhie da sie izbieghnie, toi shchie zabravi minaloto, no ti mozhiesh da mu pomoghniesh.

Otnasiai sie s niegho niezhno i mu davai mnogho obich, nie gho poritsavai - tazi situatsiia nie sie ie porodila po nieghovo zhielaniie.

Da zabravia razni nieshcha shchie priedizvikva u niegho pritiesnieniia, spiesti mu tova, koieto mozhiesh - taka shchie mu pomoghniesh.

Liubovta koiato mu otdavash shchie sie khariesa mnogho na ochitie mu koito tie ghliedat - po tozi nachin shchie ti gho pokazva.

– LIuBOV –

Posvieshchava sie na roditielitie mi

BLAGODARNOSTI

Izpolzvam povoda da blaghodaria na vsichki khora, koito mi pomoghnakha s konsultatsiitie si pri szdavanieto na tazi knigha, spietsialno na d-r Kuazi Imam, mieditsinski diriektor na bolnitsata ,,Arlinghton Miemorxial diel Tieksas” (SAShch) i na piersonala na C. R. E. Altskhaimier (drzhavien otghovorien tsientr za ghrizha km khora ss zaboliavanie na Altskhaimier i drughi diemientsii) km institut za mighratsiia i sotsialni uslughi, i spietsialno na khorata, koito otghovorikha na osnovnitie vprosi otnosno Altskhaimier, d-r Ieliena Gonzalies, otghovornik na otdiela za informatsiia, dokumientatsiia, izsliedvanie i otsienka, na d-r Frantsisko Khaviier Gai, nievrologh i na d-r Bieatris Oniekha, sotsialien asistient i sotsiologh.

GLAVA 1. OPRIeDIeLIeNIIe NA ALTsKhAIMIeR

Dva sa nieizmienimitie zhitieiski fakta, a imienno, chie zhivott ni napriedva s vsieki dien i v dadien momient shchie svrshi. Dvie dati shchie stoiat na nadghrobnata ni plocha, tazi na razhdanie i tazi na nashata konchina.

Miezhdu tiakh proticha zhivott ni s vsichkitie mu radosti i bolki, s vsichkitie mu vzmozhnosti i niepriiatnosti.

Khorata po tsial sviat iskat da zhivieiat dlgho i po vzmozhnost, pridruzhieni ot liubimitie si khora.

Dokato ghodinitie minavat obachie, silitie otslabvat, umieniiata i sposobnostitie nie sa kakto niakogha i lieka polieka choviek sie spravia vsie po-trudno s niakoi dieinosti. Ako ima obachie nieshcho, ot koieto choviek sie strakhuva poviechie ot smrtta, to tova sa boliestitie i nai-viechie, ako tie sa bolieznieni.

Nikoi nie obicha bolkata. Vsshchnost, bolkata sluzhi kato sighnal, koito priedupriezhdava orghanizma, chie nieshcho nie ie naried. Koghato obachie bolkata ie prodlzhitielna, poradi niakakv zdravoslovien probliem, situatsiiata mozhie da stanie nietrpima.

Strakht ot boliestta na Altskhaimier ie oshchie po-gholiam.

Altskhaimier ie nievrodieghienierativno zaboliavanie i to poraziava priedimno mozka, koito postiepienno ghubi funktsiitie si.

Tova sie sluchva poradi poiavata na opriedielieni klietki kato sienilnitie plaki i nievrofibrilarnitie vzli, koito sie natrupvat v mozka, priedizvikvaiki proghriesivna zaghuba na funktsiitie mu, ot koito nai-vidima ie zaghubata na pamiet.
1 2 3 >>