Karolina Zmitrowicz

Произведения автора 3

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
Książka Jakość w Agile została w całości poświęcona szeroko rozumianej tema...
электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
W książce omówiono wszystkie tematy wymienione w planie nauczania ISTQB® Ce...
электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
Książka ułatwi czytelnikowi opanowanie informacji niezbędnych do przygotowa...