Michael S. Gazzaniga

Произведения автора 3

Mistrzowie Psychologii

электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
text-align: justify; Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli neuronauki ...
электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
text-align: justify; Ojciec neuronauki poznawczej i autor przedstawia skła...

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Michael S. Gazzaniga, jeden z pionierów interdyscyplinarnego spojrzenia n...