1 2 3 4 5 ... 15 >>

Олексій Кононенко
Жіноча і чоловіча логіка. Анекдоти про жінок і чоловіків

Жiноча i чоловiча логiка. Анекдоти про жiнок i чоловiкiв
Олексiй Кононенко

Антологiя украiнського анекдота «Украiнська веселка»
«Автор цих анекдотiв – народ» – не втомлюеться повторювати Олексiй Кононенко у своiй семибарвнiй-семиструннiй серii iз 7 книг «Антологiя украiнського анекдота «Украiнська веселка». Вiн не один рiк збирав, упорядковував i супроводжував авторськими текстами цi збiрники i веселих, i сатиричних iсторiй та примовок.

Украiнський народний гумор мае вiковiчне корiння, на якому виростае та рясно родить i сучасний смiхограй. Тут е i так званi «мандрiвнi» сюжети, i дружнi «позички» з гумору iнших народiв, е посилання на конкретних спiвтворцiв деяких гуморинок i тематичнi варiанти анекдотiв.

Книги цiеi серii мають яскравi своерiднi теми, i кожну iз них адресовано широкому колу читачiв.

Смiйтеся на здоров’я!

Украiнський народний гумор

Жiноча i чоловiча логiка

Причина усiх проблем у Райскому саду – тi двое, а не яблуко.

    Із законiв Мерфi про спiвжиття чоловiкiв i жiнок

Логiка смiху

(Трах/К!/Тат)

Про те, що е чоловiча логiка, я дiзнався вiд батька i дiда. Про те, що е жiноча логiка, я дiзнався, коли одружився. Жiноча i чоловiча логiка вiдрiзняються тим, що у жiнок логiка – жiноча, а у чоловiкiв логiка – чоловiча.

    Сусiд

Насампочатку автор дозволить собi уточнити предмет. Ми заперечуемо поняття «залiзна логiка» як таке, що проголошуеться авантюристами, полiтиками i пiсля п’ятоi чарки. Сприймати усi три випадки всерйоз – курям на смiх.

Шляхом спостережень, дослiджень, дискусiй etc., автор дiйшов висновку, що логiка iснуе у трьох вимiрах: чоловiча, жiноча i дитяча.

Дитяча логiка – явище, яке потребуе окремого висвiтлення, тобто, окремоi книги.

У зв’язку з тим, що чоловiча логiка i жiноча щомитi стикаються, споконвiку протистоять одна однiй i жити одна без одноi не можуть – вони i е предметом розгляду у цiй книзi.

Отож, перейдемо безпосередньо до теми. Доказiв того, що iснуе логiка жiноча, а навпроти – логiка чоловiча, навколо настiльки багато, що диву даешся, як досi нiхто не зiбрав iх докупи i не захистив по цiй темi дисертацiю. Ми, звичайно, будемо звертатися до авторитетних персон, але найкраще висвiтлять тему приклади побутового, житейського пiдходу чоловiка i жiнки до одних i тих же речей.

Як от:

– жiнка хоче одного й того ж вiд одного чоловiка;

– чоловiк хоче одного й того ж вiд багатьох жiнок.

Слiд у першу чергу сказати про те, що чоловiк (за тлумачним словником, ЧОЛОВІК – доросла людина, особа, протилежна жiнцi по статi) i жiнка (за тлумачним словником, ЖІНКА – iстота людського роду, яка е одним iз двох природних начал i мае властивiсть вiдтворювати собi подiбних) живуть у постiйному спiлкуваннi, контактi, що призводить до стресових ситуацiй, як позитивних, так i негативних.

«Коли люди вступають у тiсне спiлкування мiж собою, то iхня поведiнка нагадуе дикобразiв, що намагаються зiгрiтися холодноi зимовоi ночi, iм холодно, вони притискаються один до одного, але чим сильнiше вони це роблять, тим болючiше вони колють один одного своiми довгими голками. Змушенi через бiль уколiв розiйтися, вони знову зближуються через холод, i так усi ночi безперервно» (Артур Шопенгауер).

Протягом тисячолiть у жiнок виробилися зовсiм iншi погляди (вiдмiннi вiд нормальних, тобто чоловiчих) на оточуюче середовище, в тому числi i на чоловiкiв, на iхню поведiнку.

Отже, жiноча логiка – це захисний редут касти жiнок, а чоловiча логiка – це сприйняття навколишнього свiту. Наприклад:

– чоловiк бажае бачити жiнку: у вiтальнi – королевою, на кухнi – господинею, у лiжку – коханою;

– жiнка себе бачить: у вiтальнi – коханою, на кухнi – королевою, у лiжку – господинею.

Або ще такi рiзнi пiдходи.

Жiнка бачить iдеальну секретарку свого чоловiка тiльки такою:

– Доброго ранку, шеф!

Чоловiк бачить свою iдеальну секретарку такою:

– Вже ранок, шеф!

Коли чоловiк i жiнка лишаються наодинцi:

– жiнка думае: «Нарештi ми разом!»;

– чоловiк думае: «Нарештi ми однi!»

Жiнка думае:

«Ідеальний чоловiк не п’е, не курить, не грае в карти, не ходить до чужих жiнок, нiколи не сперечаеться i… не iснуе».

Жiнка iнколи волiе:

«Розумного, нiжного, уважного, роботящого, щедрого, непитущого мужчину хоч би раз… побачити».

Чоловiк вiрить, що iдеальна (любляча, лагiдна, роботяща, незрадлива, щедра, тиха, спокiйна, покiрна) жiнка iснуе, i продовжуе наполегливо усе життя (навiть пiсля одруження) ii шукати.

Жiнка хоче спершу пiти з чоловiком до театру та ресторану, аби придивитися, чи вести його в дiм.

Чоловiк норовить спершу повести жiнку в дiм (у лiжко), аби визначитися, чи вести ii до театру та ресторану.

Слiд сказати, що жiноча логiка бiльш завуальована, хитрiша. Як от у такiй пригодi:

Ідуть двi студентки. Одна з них цiкавилась математикою, а друга вивчала логiку. От друга й каже:

– Ти помiтила чоловiка, який вже кiлька хвилин iде за нами?

– Так. Цiкаво, що йому треба?

– Це логiчно. Вiн хоче нас згвалтувати.

– О Боже! При такiй швидкостi руху вiн наздожене нас за п'ять хвилин. Що робити?

– Єдине логiчне рiшення – йти швидше.

1 2 3 4 5 ... 15 >>