Paweł Śpiewak

Произведения автора 1

IDEE I POLITYKA

электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
Książka skupia się na mowie publicznej, analizuje dziedzictwo komunizmu w p...