Rahvaluule
Õnneliku inimese särk

Õnneliku inimese särk
Rahvaluule

Raamatus on kolm toredat muinasjuttu. Muinasjutus „Osav valitseja kuninga väimeheks” lubab kuningas sellele, kes tema valetada armastavale tütrele luiskamises vastu saab, pool kuningriiki pärandada ja tütre naiseks anda. „Ennustatud varapärija” pajatab loo rikkast, aga südametust mehest, kes lapse metsa saatuse hooleks jätab. Muinasjutus „Õnneliku inimese särk” otsib vana kuningas imerohtu, mis teda surmahaigusest päästaks.

Osav valetaja kuninga väimeheks

Ühel kuningal oli tütar, kes nii hästi valetada oskas, et keegi tema vastu ei saanud. Seepärast julges kuningas kuulutada, et kes tema tütre valetamises üle lööb, saab poole kuningriigist ja sellele annab tema ka oma tütre naiseks. Valetajaid tuli hulgana kokku. Kellel ei oleks himu kuningatütart naiseks saada ja poolt kuningriiki võita? Aga nad ei saanud kuningatütrest üle.

Seda kuulsid ka kolm venda. Esiteks käisid kaks vanemat venda oma õnne katsumas, ja kui hakkama ei saanud, läks ka noorem vend loll Juhan kuningatütre juurde, kes parajasti lehmalaudas juhtus olema.

„Tere!” ütles Juhan.

„Tere!” vastas kuningatütar. „Ega teil nii suurt lauta ei ole kui meil? Kui meil karjane ühes nurgas vilet puhub, siis seda teise nurka ei kuule.”

„Noh, siis on meil muidugi suurem,” ütles Juhan. „Kui meil ühes laudanurgas vasikas sünnib ja teise nurka minema hakkab, siis on ta juba lehmaks kasvanud, kui ta sinna jõuab.”


Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
(всего 12 форматов)