<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Роберт Тору Кийосаки
Rikka Isa teejuht investeerimisel. Millesse rikkad investeerivad, kuid vaesed ja keskklass mitte?

6 „Kas investeerimine pole riskantne?”

7 „Kuidas ma nii suurt tulu madala riskiga saan?”

8 „Kas ma saaksin investeerida koos teiega?”

Tänapäeval mõistab üha rohkem ja rohkem inimesi sõnas „investeerimine” peituvat võimu. Paljudel tekib huvi, kuidas seda võimu endale saada. Minu eesmärk on, et pärast selle raamatu läbilugemist on paljud nendest küsimustest teie jaoks vastatud ja kui mitte, siis peaks see innustama teid sügavamalt kaevama, et enda jaoks toimivaid vastuseid leida. Kõige tähtsam, mis rikas isa üle 40 aasta tagasi minu heaks tegi, oli see, et ta sütitas minus huvi investeerimise vastu. Mu huvi tärkas, kui mõistsin, et mu parima sõbra isa – mees, kes teenis vähem raha kui mu pärisisa, vähemalt palgatšekke võrreldes – võis endale lubada investeeringuid, mida said endale lubada ainult rikkad. Jõudsin arusaamisele, et mu rikkal isal oli võim, mida mu pärisisal polnud, ja ma ihkasin ka seda võimu.

Paljud kardavad seda võimu ja hoiavad sellest eemale ning nii mõnedki langevad selle ohvriks. Võimu eest põgenemise või selle hukkamõistmise asemel niisuguste avaldustega nagu: „Rikkad ekspluateerivad vaeseid”, „Investeerimine on riskantne” või „Mind ei huvita rikkakssaamine,” muutusin hoopis uudishimulikuks. Minu uudishimu ja iha saada seda võimu, mida nimetatakse ka teadmisteks ning oskusteks, lähetasid mind pikale uurimis- ja õppimisteekonnale.

Investeerimine rikka kombel

Käesolev raamat ei anna teile ehk kõiki vastuseid, mida soovite leida, kuid eesmärk on pakkuda teile põgus pilk sellest, kuidas paljud rikkaimatest omal jõul üles töötanud isikutest teenisid oma raha ja omandasid edasi tohutu jõukuse. Seistes 12-aastaselt rannal, vaadates rikka isa äsja soetatud kinnistut, avanes mu meel võimalustemaailmale, mida mu kodus polnud. Mõistsin, et mu rikkast isast ei teinud rikast investorit raha. Mõistsin, et mu rikka isa mõtlemismudel on mu pärisisa mõtlemisega peaaegu täiesti vastupidine ja sageli vastuoluline. Mõistsin, et pean oma rikka isa mõtlemismudelist aru saama, kui tahan omada samasugust finantsvõimu, mis temal. Teadsin, et kui ma ei mõtle nagu tema, ei saa ma kunagi tegelikult rikkaks, ükskõik kui palju raha mul on. Rikas isa oli investeerinud äsja ühte kõige kallimasse maatükki meie linnas, ja tal ei olnud raha. Mõistsin, et rikkus on mõtteviis ja mitte dollarite hulk pangas. Just seda rikaste investorite mõtlemismudelit soovimegi mina ja Sharon teile käesolevas raamatus tutvustada ning sellepärast kirjutasimegi selle neli korda ümber.

Rikka isa vastus

Seistes 40 aasta eest rannal, kogusin viimaks julgust, et küsida oma rikkalt isalt: „Kuidas teie saate lubada endale selle kümneaakrise ookeaniäärse väga kalli maa ostmist, aga minu isa ei saa?” Sellepeale pani rikas isa mulle käe õlale ja andis vastuse, mis jäi mulle igaveseks meelde. Käsi minu õla ümber, pöörasime ümber ja hakkasime piki randa mööda vee äärt kõndima ning ta hakkas mulle väga südamlikult seletama oma mõtteviisi aluseid rahast ja investeerimisest. Ta alustas järgmiselt: „Ka mina ei saa seda maad endale lubada. Aga mu äri saab.” Jalutasime tol päeval tund aega rannas, rikka isa poeg ühel ja mina teisel pool teda. Mu investoriõppetunnid olid alanud.

Mõni aasta tagasi korraldasin kolmepäevase investeerimiskoolituse Austraalias Sydneys. Esimese poolteist päeva käsitlesin ettevõtte ülesehitamise moes olevaid ja iganenud trende. Lõpuks tõstis üks masendunud osaleja käe ja teatas: „Ma tulin siia investeerimist õppima. Miks te nii palju aega ettevõtlusele kulutate?”

Ma vastasin: „Selleks on kaks põhjust. Esimene põhjus on selles, et lõppkokkuvõttes investeerime ju äritegevusse. Kui te investeerite aktsiatesse, siis investeerite äriettevõttesse. Kui ostate mingi kinnisvara, näiteks korterelamu, siis on ka see elamu äriettevõte. Kui ostate võlakirja, investeerite samuti ärisse. Heaks investoriks saamiseks peate esmalt ettevõtlust hästi tundma. Teine põhjus on, et kõige parem viis investeerimiseks on oma ettevõtte olemasolu, mis ostab teile investeeringuid. Kõige halvem on investeerida üksikisikuna. Tavainvestor tunneb ettevõtlust väga halvasti ja investeerib sageli üksikisikuna. Sellepärast kulutangi investeerimiskoolitusel palju aega ettevõtlusele.” Ja sellepärast on pühendatud käesolevas raamatus oluline osa nii ettevõtte ülesehitamisele kui ka ettevõtte analüüsimisele. Samuti pühendan aega investeerimisele ettevõtte kaudu, sest just niimoodi õpetas rikas isa mind investeerima. Ta ütles mulle 40 aastat tagasi: „Ka mina ei saa selle maa ostmist endale lubada. Aga mu äri saab.” Ehk teisisõnu oli rikka isa tegutsemisreegel: „Mu ettevõte ostab mulle investeeringud. Enamik inimesi pole rikkad sellepärast, et nad investeerivad üksikisikute, mitte äriomanikena.” Te saate sellest raamatust teada, miks suurem osa 10 %-st, kes omab 90 % väärtpaberitest, on äriomanikud ja investeerivad oma ettevõtete kaudu ning kuidas teie saate teha sama.

Koolituse lõpupoole mõistis too isik, miks ma kulutan nii palju aega ettevõtlusele. Õpetamise käigus hakkasid nii tema kui ka ülejäänud rühm aru saama, et maailma rikkaimad investorid ei osta investeeringuid, vaid suurm osa 90/10 investoritest loovad oma investeeringud. Põhjus, miks meil on verinoored 20-ndates eluaastates miljardärid, ei ole selles, et nad ostsid investeeringud. Nad lõid investeeringud, mida nimetatakse ettevõteteks ja mida miljonid inimesed osta tahavad.

Kuulen pea iga päev inimesi kuulutamas: „Mul on uue toote idee, mis toob mulle miljoneid sisse.” Ent kahjuks ei muudeta enamikku nendest loomingulistest ideedest kunagi rikkusteks. Teine pool raamatust keskendub sellele, kuidas 10 % muudab oma ideed multimiljoni või koguni multimiljardi dollari ettevõteteks, millesse teised investorid investeerivad. Sellepärast pühendaski rikas isa minu puhul väga palju aega nii investeeritava ettevõtte ülesehitamise kui ka investeeritavate ettevõtete analüüsimise õpetamisele. Seega, kui teil on idee, mis võib teid oma meelest rikkaks teha ja võib-olla koguni pääsu 90/10 klubisse tagada, siis on teine pool raamatust just teie jaoks.

Osta, hoia ja palveta

Aastate jooksul juhtis rikas isa tähelepanu sellele, et investeerimine tähendab eri inimeste jaoks erinevaid asju. Praegu kuulen sageli selliseid avaldusi nagu:

1 „Ostsin natuke aega tagasi 500 XYZ ettevõtte aktsiat hinnaga 5 dollarit aktsia. Hind tõusis 15 dollarile ja ma müüsin need maha. Teenisin vähem kui nädalaga 5000 dollarit.”

2 „Mu abikaasa ja mina ostame vanu maju, remondime need ära ja müüme kasumiga maha.”

3 „Ma kauplen kaubafutuuridega.”

4 „Mu pensioniarvel on üle miljoni dollari.”

5 „Kindel nagu raha pangas.”

6 „Mul on hajutatud portfell.”

7 „Ma investeerin pikaajaliselt.”

Nagu rikas isa ütles: „Investeerimine tähendab eri inimeste jaoks erinevaid asju.” Ülaltoodud avaldused peegeldavad küll eri tüüpi investeerimistooteid ja – protseduure, kuid rikas isa ei investeerinud niimoodi. Ta ütles: „Suurem osa inimesi ei ole investorid. Suurem osa inimesi on spekulandid või mängurid. Suurem osa inimesi peab ostma, hoidma ja palvetama, et hinnatõus kestaks igavesti. Suurem osa investoreid elab lootuses, et turg püsib tõusus, ja kartuses, et turg variseb kokku. Tõeline investor teenib raha, ükskõik kas turg tõuseb või langeb, nad teenivad raha nii võidu kui ka kaotuse puhul ja nad lähevad nii pikaks kui ka lühikeseks. Tavainvestor ei tea, kuidas seda teha ja sellepärast ongi suurem osa investoreid tavainvestorid, kuuludes 90 % hulka, kes teenivad ainult 10 % rahast.”

Rohkem kui ostmine, hoidmine ja palvetamine

Rikka isa jaoks tähendas investeerimine rohkemat kui ostmine, hoidmine ja palvetamine. Raamatus käsitletakse muu hulgas järgmisi teemasid:

1 Kümme investori kontrolli. Paljud väidavad, et investeerimine on riskantne. Rikas isa ütles: „Investeerimine ei ole riskantne. Kontrolli alt väljumine on riskantne.” See raamat käsitleb rikka isa kümmet investori kontrolli, mis võivad riski alandada ja kasumit suurendada.

2 Rikka isa plaani viis etappi, mis juhtisid mind rahata olekust suure raha investeerimiseni. Rikka isa plaani esimene etapp oli minu ettevalmistamine rikkaks investoriks saamiseks. See on lihtne, kuid samas väga tähtis etapp kõigile, kes soovivad enesekindlalt investeerida.

3 Eri investorite erinevad maksuseadused. Raamatus „RAHAVOO kvadrant” räägin ärimaailma nelja liiki inimestest.

Need on:

E on palgatöötaja. S on üksik- või väikeettevõtja. B on kesk- või suurettevõtja. I on investor.

Põhjus, miks rikas isa õhutas mind investeerima B-kvadrandis, seisneb selles, et B-kvadrandis on maksuseadused investeerimiseks soodsamad. Rikas isa ütles alati: „Maksuseadused ei ole õiglased, need on koostanud rikkad rikaste jaoks. Kui tahad rikkaks saada, pead kasutama samu maskuseadusi mis rikkad.” Üks põhjusi, miks suuremat osa jõukusest kontrollib10 % inimestest, peitub selles, et ainult 10 % teab, milliseid maksuseadusi kasutada.

1943. aastal lappis valitsus maksuseadustes suurema osa aukudest, mida palgatöötajad kasutada said. 1986. a kõrvaldas valitsus selliste S-kvadrandi isikute nagu näiteks arstide, advokaatide, raamatupidajate, inseneride ja arhitektide eest maksuseadustes augud, mida naudib B-kvadrant.

Ehk teisiti öeldes: veel üks põhjus, miks 10 % investoritest teenib 90 % rahast, peitub seigas, et ainult 10 % kõikidest investoritest teab, kuidas investeerida kõigis neljas kvadrandis, saamaks erinevaid maksusoodustusi. Tavainvestor investeerib üldjuhul ainult ühes kvadrandis.

4/ Miks ja kuidas tõeline investor kasumit teenib, ükskõik kas turg tõuseb või langeb.

5. Fundamentaalsete ja tehniliste investorite erinevus.

6. Raamatus „RAHAVOO kvadrant” käsitlesin kuut eri tasemega investorit. Käesolev raamat algab kahest viimasest tasemest ja liigitab nad edasi järgmiselt:

akrediteeritud investor, kvalifitseeritud investor, asjatundlik investor, seestpoolt investeerija ehk insaider, ülim investor.Lugenud raamatu läbi, teate, missuguseid oskusi ja haridust iga liik nõuab.

7. Paljud ütlevad: „Kui teenin palju raha, saan rahamurest lahti.” Aga nad ei mõista, et väga suure raha omamine tähendab samasugust muret nagu ebapiisava raha omamine. Sellest raamatust saate teada, mis vahe on nendel kahel rahamurel. Üks mure on ebapiisava raha mure. Teine mure on liiga suure raha mure. Vähesed mõistavad, kui suurt muret võib tähendada liigse raha omamine.

Üks põhjusi, miks väga paljud inimesed pärast suure raha teenimist pankrotti lähevad, peitub seigas, et nad ei tea, kuidas liiga suure raha probleemiga toime tulla.

Käesolevast raamatust saate teada, kuidas alustada ebapiisava raha murega, kuidas teenida palju raha ja kuidas seejärel liiga suure raha probleemiga toime tulla. Ehk teisiti öeldes: kõnealune raamat ei õpeta, kuidas palju raha teenida, vaid veelgi tähtsamat – kuidas seda alles hoida. Nagu rikas isa ütles: „Mis kasu on suure raha teenimisest, kui kokkuvõttes kaotad kõik?”

Kord ütles üks börsimaaklerist sõber mulle: „Tavainvestorid ei teeni börsil raha. Nad ka tingimata ei kaota raha, aga neil lihtsalt ei õnnestu raha teenida. Olen näinud väga palju investoreid, kes ühel aastal teenivad raha ja järgmisel annavad kõik tagasi.”

8. Kuidas teenida märksa rohkem raha kui ainult 200 000 dollarit, mis on aastatulu miinimumnõue, et alustada investeerimist sellesse, millesse investeerivad rikkad. Rikas isa ütles mulle: „Raha on ainult suhtumise küsimus. Kuidas sa saad rikkaks saada, kui arvad, et 200 000 dollarit on suur raha? Kui tahad rikkaks investoriks saada, pead mõistma, et 200 000 dollarit ehk akrediteeritud investoriks kvalifitseerumiseks nõutud miinimumhulk dollareid on vaid tilk meres.” Ja sellepärast ongi käesoleva raamatu esimene etapp äärmiselt oluline.

9. Raamatu esimene etapp, mis valmistab teid vaimselt rikkaks investoriks saama, sisaldab iga peatüki lõpus suhtumise kontrollküsimustikku.

Ehkki küsimustik on iseenesest lihtne, on küsimused koostatud nii, et peate vastuse andmiseks mõtlema ja võib-olla endale kallite inimestega nõu pidama. Just need rikka isa esitatud hinge vaatavad küsimused aitasid mul leida vastuseid, mida otsisin. Ehk teisiti öeldes: paljud vastused, mida investeerimise osas otsisin, olid kogu aeg mu enda sees olemas.

Mis muudab 90/10 investori teistsuguseks?

Üks olulisemaid aspekte selles raamatus on tavainvestori ja 90/10 investori mõttemaailma erinevused. Rikas isa ütles ikka: „Kui tahad rikkaks saada, uuri välja, mida kõik teised teevad, ja talita täpselt vastupidiselt.” Raamatu lugemise käigus saate teada, et suurem osa 90 % rahast teeniva 10 % investorite ja 10 % rahast teeniva 90 % investorite erinevusi ei seisne selles, millesse nad investeerivad, vaid hoopis selles, kuidas nad mõtlevad. Näiteks:

1. Enamik investoreid soovitab: „Ärge riskige.” Rikas investor riskib.

2. Enamik investoreid soovitab: „Hajutage.” Rikas investor keskendub.

3. Tavainvestor püüab võlga minimeerida. Rikas investor suurendab võlga oma kasuks.

4. Tavainvestor püüab kulusid vähendada. Rikas investor teab, kuidas suurendada kulusid nii, et oma rikkust kasvatada.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>