Stanisław Rosiek

Произведения автора 3

ŚWIADECTWA

электронная книга
Дата поступления: 05.09.2019
szkiceNienapisane? Książki składają się – na ogół – z tego, co udało się ic...

IDEE I POLITYKA

электронная книга
Дата поступления: 05.09.2019
Zbiór szkiców z lat 1979–1989 dotyczących relacji między literaturą a polit...

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 06.09.2019
Zebrane w tomie studia i szkice nekrograficzne są kontynuacja książki Zwłok...