Дмитрий Максимович Акулич

Произведения автора 17

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
0
Год написания книги 2023
Невялікі расказ апісвае шпацыр Максіма Фёдаравіча. У трэцюю нядзелю сакавіка мужчына выходзіць з дому, бярэ сваіх сабак і адпраўляецца ў лес. Нядоўгі шлях абмалюе чытачу невялікую вёску, жывы лес,...
электронная книга
0
Год написания книги 2023
Прайшло каля месяца з таго часу, як свет спасцігла катастрофа. Амаль усё чалавецтва таемна знікла. Прырода хварэе, а гарады павольна ператвараюцца ў пыл. Паліна была адной з тых, хто адчуў на сабе...
электронная книга
0
Год написания книги 2023
Прошло около месяца с тех пор, как мир постигла катастрофа. Практически все человечество таинственно исчезло. Природа болеет, а города медленно превращаются в пыль. Полина была одной из тех, кто...
электронная книга
0
Год написания книги 2022
Апошнія гады маладога хлопца Алеся былі занадта складаныя. Пасля страты мамы, бясследна знікае яго бацька. Затым, распадаецца яго шлюб і хлопец застаецца ў адзіноце. Ён вяртаецца ў сямейную хаціну,...
электронная книга
0
Год написания книги 2022
Последние годы молодого парня Алеся были слишком сложные. После потери мамы, бесследно исчезает его отец. Затем, распадается его брак и парень остается в одиночестве. Он возвращается в семейную...
электронная книга
0
Год написания книги 2021
Сборник стихов собрал в себя более ста лирических, эмоционально разных произведений.
электронная книга
0
Год написания книги 2021
3017 год. Касмічны карабель пацярпеў крушэнне, падае дзесьці ў джунглях. У жывых застаецца толькі пілот, Арцём Краўчанка. Яму трэба будзе аднавіць у памяці абставіны і прычыны катастрофы, здацца або...
электронная книга
0
Год написания книги 2021
3017 год. Космический корабль терпит крушение, падает где-то в джунглях. В живых остается лишь пилот Артем Кравченко. Ему предстоит восстановить в памяти обстоятельства и причины катастрофы, сдаться...
электронная книга
0
Год написания книги 2021
Максім з дзяцінства любіў глядзець на начное неба. Яго заўсёды цягнула да зорак. Хлопец жыў і марыў толькі аб адным, дакрануцца да зорак – стаць касманаўтам. Ці зможа ён пераадолець усе складанасці,...
электронная книга
0
Год написания книги 2021
Маладая дзяўчына Каця ўлюбляецца ў хлопца Толю. Пераязджае да яго. Нягледзячы на складаныя адносіны з яго маці, Каця жыве шчасліва. Маладая пара згуляла вяселле. Але пасля нараджэння дзіцяці іх жыццё...
электронная книга
0
Год написания книги 2021
Максим с детства любил смотреть на ночное небо. Его всегда тянуло к звездам. Парень жил и мечтал лишь об одном, прикоснуться к звездам – стать космонавтом. Сможет ли он преодолеть все сложности для...
электронная книга
0
Год написания книги 2021
Аповесць пра сям'ю, якая сустрэла вайну і рабіла ўсё для таго, каб жыць. У аснову аповесці ляглі ўспаміны рэальнага чалавека.
электронная книга
0
Год написания книги 2021
У зборніку сабраныя вершы за апошнія тры гады (2017-2020). У ім няма нейкага канкрэтнага жанру, таму кожны знойдзе ў яго радках нешта сваё.
электронная книга
0
Год написания книги 2020
Молодая девушка Катя влюбляется в парня Толю. Переезжает к нему. Несмотря на сложные отношения с его матерью, Катя живет счастливо. Молодая пара сыграла свадьбу. Но после рождения ребенка их жизнь...
электронная книга
0
Год написания книги 2020
Повесть о семье, которая встретила войну и делала все для того, чтобы жить. В основу повести легли воспоминания реального человека.
электронная книга
0
Год написания книги 2019
Дорогой читатель! Вашему взору откроется начинающий путь молодого поэта. Вас ждёт волшебный мир. Стихотворения, рассказы в стихах ожидают на каждой странице.
электронная книга
0
Год написания книги 2019
Дорогой читатель! Вашему взору откроется любовь молодого поэта. Стихотворения.