Әмирхан Фатих

Произведения автора 11

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

аудиокнига
Дата поступления: 26.05.2021
«Татар кызы» (1909) хикӘясендӘ, экзистенциализм ҺӘм экспрессионизм алымнары...
аудиокнига
Дата поступления: 26.05.2021
ӘсӘр XX гасыр башындагы Россия империясендӘге ҺӘм татарлар арасындагы иҖтим...
аудиокнига
Дата поступления: 26.05.2021
Фатих ӘмирханныӘ беренче хикӘялӘреннӘн. Бер шӘкертнеҢ гает алдыннан кҮргӘн ...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
В повести «Фатхулла хазрет» ( 1909 г.), вошедшей в классику татарской сатир...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
Романтический рассказ Ф.Амирхана «Ай остенде Зухра кыз» («Девушка Зухра на ...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
В рассказе Ф.Амирхана «Габдельбасыйр гыйшкы» («Любовь Габдельбасыра», 1914 ...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
Ничек итеп башкалар өчен файдалы булырга? Тәртипсез Нәҗипнең, һәрдаим апала...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
Хуҗалыкта чәй-шикәр мәсьәләләре белән әвәрә килеп, үзенең төп эшләрен дә он...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
Француз әдәбияты тәэсирендә язылган, берничә мәхәббәт тарихын берләштергән ...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
«Татар прозасы» сериясеннӘн дӨнья кҮргӘн унынчы китапта татар ӘдӘбияты клас...
аудиокнига
Дата поступления: 10.12.2020
Ятим Нури, гает көнне аның иске киемнәреннән көлгән малайлар образлары аша ...