Мирлан Бакытович Калдыбаев

Произведения автора 5

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 28.05.2020
Ыр арнадым тамгаларды тегиздеп. Бөбөктөргө жаттап алып жүрсүн-деп. Же болбо...
электронная книга
Дата поступления: 22.04.2020
Бул китепчеде өзүмө тийиштүү кол жазмаларым калтырылды. Өтө келишкен акын б...
электронная книга
Дата поступления: 03.07.2018
Ырдын кара сөздөн айырмасы бар экенин ар бирибиз билебиз. Ал эми 18-кылымда...
электронная книга
Дата поступления: 02.06.2018
Ар бир адамдын бала чагы жомоктор менен байланышкан. Жомоктор элдик ооз эки...
электронная книга
Дата поступления: 17.05.2018
Бул чөнтөк китепчеде өз калемиме таандык чыгармалар камтылды. Бала кезден б...