Пособие для изучения русского языка киргизскоязычными лицами и для изучения киргизского языка русскоязычными лицами. «Федины игрушки» (Федянын оюнчуктары)

Пособие для изучения русского языка киргизскоязычными лицами и для изучения киргизского языка русскоязычными лицами. «Федины игрушки» (Федянын оюнчуктары)

Год написания книги
2021
Книга предназначена для обучения русскоязычных лиц киргизскому языку и киргизскоязычных лиц русскому языку.

Китеп орус тилдүү элдерге кыргыз тилин жана кыргыз тилдүү адамдарга орус тилин үйрөтүүгө арналган. Жарым бөлүккө бөлүнгөн китептин беттеринде, «Жомоктогудай окуялар» сериясындагы Нелли Копейкинанын «Федянын оюнчуктары» жомогунун кыргызча жана орусча жазылышы синхрондуу берилген.
Которгон Сабаева Жамалкуль Турдакуновна.

Читать онлайн

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии

Отзывы

список сообщений пуст