Пособие для изучения русского языка киргизскоязычными лицами и для изучения киргизского языка русскоязычными лицами. «Про еду». «Тамак жөнүндө»

Пособие для изучения русского языка киргизскоязычными лицами и для изучения киргизского языка русскоязычными лицами. «Про еду». «Тамак жөнүндө»

Год написания книги
2021
Данная книга предназначена для обучения русскоязычных лиц киргизскому языку и киргизскоязычных лиц русскому языку.
Перевод осуществлён Сабаевой Жамалкуль Турдакуновной.

Бул китеп орус тилдүү элдерге кыргыз тилин жана кыргыз тилдүү адамдарга орус тилин үйрөтүүгө арналган. Жарым бөлүккө бөлүнгөн китептин беттеринде Нелли Копейкинанын «Тамак жөнүндө» жомогунун кыргызча жана орусча жазылышы синхрондуу берилген.
Которгон Сабаева Жамалкуль Турдакуновна.

Читать онлайн

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии

Отзывы

список сообщений пуст