Umberto Eco

Произведения автора 4

Varia

электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Umberto Eco, jeden z najsłynniejszych naukowców i pisarzy współczesnych, u...

РОМАНЫ и ПОВЕСТИ

электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
„Kraj groteskowy, zdeformowany, niepotrafiący nawet godnie przyjąć swojeg...
электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Wahadło Foucaulta Czym jest ta niezgłębiona dotąd tajemnica owych tajem...
электронная книга
Дата поступления: 18.09.2019
Cmentarz w Pradze Eco opisuje jego historię odwołując się do najlepszych...