Dogmatyka. Tom 3

Dogmatyka. Tom 3

Автор
Год написания книги
2019
Dogmatyka „z muszelką” to pierwszy od wielu lat w Polsce, od dawna   postulowany, nowoczesny, sześciotomowy, rodzimy podręcznik akademicki   teologii dogmatycznej, stworzony zespołowo, pod redakcją Elżbiety   Adamiak, ks. Andrzeja Czai i Józefa Majewskiego. Autorzy poszczególnych   traktatów to polscy teologowie średniego i młodego pokolenia, doskonale   obeznani ze współczesną teologią, o znaczącym własnym dorobku naukowym   i doświadczeniu dydaktycznym, otwarci na ekumenizm, dialog z innymi   religiami, kulturę polską, europejską i światową, reprezentujący różne   środowiska naukowe polskiej teologii.
Komitet Naukowy dzieła tworzą:
abp prof. dr hab. Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, członek watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary (przewodniczący);
abp prof. dr hab. Alfons Nossol, biskup opolski, profesor   Uniwersytetu Opolskiego, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds.   Ekumenizmu;
bp dr Jacek Jezierski, do niedawna przewodniczący Sekcji   Dogmatycznej Teologów Polskich, wykładowca dogmatyki na Uniwersytecie   Warmińsko-Mazurskim;
o. prof. dr hab. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv, nestor polskich dogmatyków, profesor KUL;
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, profesor Uniwersytetu Śląskiego, członek watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
W Słowie wstępnym abp Henryk Muszyński pisze: „Dokonał się   ogromny postęp we wszystkich dziedzinach nauki, również – szczególnie   począwszy od II Soboru Watykańskiego – w teologii. Pojawiło się wiele   problemów całkowicie nowych, problemów, które wymagają pogłębienia w   świetle wiary. Stąd z zadowoleniem i wdzięcznością witamy nowe   zespołowe dzieło młodego i obiecującego zespołu polskich teologów…”.
Podręcznik składa się z sześciu tomów zawierających następujące traktaty:
Tom 1: Józef Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej; ks. Grzegorz Strzelczyk, Traktat o Jezusie Chrystusie.
Tom 2: Elżbieta Adamiak, Traktat o Maryi; bp Andrzej Czaja, Traktat o Kościele.
Tom 3: ks. Jerzy Szymik, Traktat o Bogu Jedynym; Michał Paluch OP, Traktat o zbawieniu.
Tom 4: ks. Eligiusz Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej; Zdzisław Kijas OFMConv, Traktat o Duchu Świętym i łasce.
Tom 5: Korneliusz Wencel EC, Traktat o człowieku; Marek Blaza SJ, Dariusz Kowalczyk SJ, Traktat o sakramentach.
Tom 6: Marian Kowalczyk SAC, Traktat o stworzeniu; Zbigniew Danielewicz, Traktat o rzeczywistości ostatecznej.
Скачать книгу

Читать онлайн

Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии

Отзывы

список сообщений пуст