1 2 3 4 5 ... 16 >>

Владимир Николаевич Войнович
Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Претендент на престол

Життя i неймовiрнi пригоди солдата Івана Чонкiна. Претендент на престол
Владимир Николаевич Войнович

Життя i неймовiрнi пригоди солдата Івана Чонкiна #2
Друга частина пригод невтомного солдата Чонкiна! За часiв Великоi Вiтчизняноi геройкуватий рядовий Чонкiн знов i знов потрапляе в кумеднi та складнi ситуацii – то помилково вiдстрiлюеться вiд своiх, то бере в полон мiлiцiонерiв, прийнявши iх за нiмцiв… Чонкiн завжди у вирi подiй – i нiколи не вiдомо, у яку запаморочну халепу вiн вскочить наступного разу!

Володимир Войнович

Життя i неймовiрнi пригоди солдата Івана Чонкiна. Претендент на престол

Частина перша

1

Нач. АГЧ тюрми № 1 т. Тимофееву С. П.

Для помиття з/к Чонкiна І. В. прошу Вашого розпорядження про видачу мила господарського – 20 г.

    Ст. наглядач Потапов

Зав. складу т. Кудеяровiй

Видати для помиття з/к Чонкiна мила рiдкого 15 г.

    Тимофеев

Завiдувачу лазнi № 1 Долговського райкомунгоспу т. Фрукт

Прошу забезпечити санобробку i помиття з/к Чонкiна з видiленням для цiеi мети води гарячо-холодноi не менше 8 (восьми) цебро-об’емiв.

    Нач. АГЧ тюрми № 1 Тимофеев

ДОВІДКА

Чонкiн І. В. санобробку пройшов.

    Завлазнi С. Фрукт

ОПИС МАЙНА, НАЯВНОГО В КАМЕРІ № 1 ТЮРМИ № 1

1. Нари простi дерев’янi – 3 яруси.

2. Табуретка проста дерев’яна – шт. 1.

3. Судно каналiзацiйне дерев’яне (параша) – шт. 1.

    Ст. наглядач Потапов

Примiтка. Особи, виннi у зловмисному псуваннi, або у псуваннi через необережнiсть, або в iнших дiях, якi могли б призвести до псування соцiалiстичного майна, нестимуть вiдповiдальнiсть за законами военного часу.

Командиру вiйськовоi частини, польова пошта № 249814

Термiново, таемно.

4 вересня ц.р. в селищi Красне заарештований i притягнутий до кримiнальноi вiдповiдальностi за звинуваченням у дезертирствi вiйськовослужбовець Вашоi частини рядовий Чонкiн І. В. При арештi в обвинуваченого вилучена гвинтiвка Мосiна зразка 1891/30 р. i набоi до неi в кiлькостi – шт. 4. Прошу термiново повiдомити, коли, за яких обставин обвинувачений зник з частини, з додатком особистоi характеристики.

    ТВО начальника вiддiлу НКВС Долговського району лейтенант Фiлiпов

ТВО начальника вiддiлу НКВС Долговського району лейтенанту Фiлiпову

Термiново, таемно, зi спецкур’ером.

У вiдповiдь на Ваш запит повiдомляю: рядовий Чонкiн Іван Васильович був направлений у селище Красне для вiдбуття караульноi служби з охорони лiтака У-2 № 634805321, що зазнав аварii i здiйснив вимушену посадку поблизу вказаного населеного пункту. При собi мав гвинтiвку Мосiна зразка 1891/30 року i набоi до неi в кiлькостi 20 шт.

У результатi вiроломного нападу фашистськоi Нiмеччини на Радянський Союз частина отримала завдання спiшно перебазуватися в район военних дiй. У зв’язку з неможливiстю своечасного вiдкликання рядового Чонкiна до мiсця служби останнiй був зарахований у списки зниклих безвiсти. Разом з тим авторитетна комiсiя у складi пiдполковника Опаликова К. М. (голова), технiка-капiтана Кудлая Ю. І. та старшого моториста сержанта Чебурданiдзе А. Г., вивчивши вiдповiдну документацiю, дiйшла висновку, що вказаний лiтальний апарат пiдлягае списанню з огляду на повний виробiток ним лiтако-i моторесурсу (акт заочноi технiчноi експертизи додаеться).

Повнiстю довiряючи органам слiдства, командування частини просить повiдомити остаточне рiшення у справi Чонкiна І. В.

    Командир вiйськовоi частини польова пошта № 249814 п/полковник Пахомов

ХАРАКТЕРИСТИКА

Рядовий Чонкiн Іван Васильович, 1919 року народження, росiянин, неодружений, безпартiйний, освiта незакiнчена початкова, вiдбував службу у вiйськовiй частинi № 249814 з листопада 1939 року, виконуючи обов’язки iздового. Пiд час проходження служби вiдзначався недисциплiнованiстю, нехлюйством, недбалим ставленням до своiх службових обов’язкiв. За неодноразовi порушення вiйськовоi дисциплiни i недотримання Статуту РСЧА мав 14 стягнень (згодом знятих).

Через низьку освiту i вузький свiтогляд на заняттях з полiтичноi пiдготовки виявляв пасивнiсть, конспекту не вiв, погано розумiвся на питаннях поточноi полiтики i теоретичних положеннях наукового комунiзму.

Громадською роботою не займався.

Полiтично витриманий, морально стiйкий.

    Командир в/ч п/п № 249814 п/полковник Пахомов
    Комiсар частини ст. полiтрук Ярцев

Начальнику управлiння НКВС по…ськiй областi пiдполковнику т. Лужину Р. Г.

У вiдповiдь на Ваш запит (вих. № 014/209) повiдомляю: ордер на арешт Чонкiна І. В., обвинуваченого у дезертирствi, був виписаний на пiдставi заяви за пiдписом «мешканцi с. Красне» колишнiм начальником нашоi установи капiтаном Милягою О. П. i санкцiонований райпрокурором т. Євпраксеiним П. Т.

Пiд час арешту обвинувачений при сприяннi своеi коханки Беляшовоi Г. виявив збройний опiр, внаслiдок якого сержант Свинцов отримав тяжке поранення.

Капiтан Миляга, котрий прибув на мiсце подii пiзнiше, згодом втiк i загинув за невiдомих поки що обставин.

У даний час злочинець затриманий i перебувае пiд охороною в тюрмi № 1 мiста Долгова. Прошу подальших вказiвок.

    Лейтенант Фiлiпов

2

– Давай, крий далi! – надiйшла вимога згори.

– Далi? – Чонкiн замислився.
1 2 3 4 5 ... 16 >>